Věřím, že naplněním následujících doporučení dojde k pozitivním změnám v životě.


  • Věnujte se naplno věcem, které mají smysl pro vás i pro druhé.

  • Prožívejte život podle svých zásad a budujte si svou profesi.

  • Věnujte pozornost detailům, které jiní nevidí, vy se tak odlišujete.

  • Pěstujte proaktivitu, nečekejte, až se něco stane, ale tvořte sami.

  • Cesta vpřed vede po malých krůčcích, systematicky.

  • Změnte to, co nefunguje, včetně svého okolí.

  • Rozhodněte se začít hned a vytrvejte.

  • Jste originální jedinec s originálním myšlením.

  • Máte v sobě dostatek potenciálu pro růst, jen je ho třeba nalézt.